Skip to main content

Scoil Phádraig, Ballyhale, County. Kilkenny

Cill Chainnigh agus Seamróga abú!! (056) 7768915 scoil@ballyhale.com Rolla No. 17628R

Home
School History
Calendar
Notice Board
Latest Photographs
About Ballyhale
History Project
About Us
Site Map
Contact Us
Sport
School Trips
Green Flag
Curriculum
Sports Day
World Book Day
Classes
Class Magazine
Iris Spoirt
Gaeilge
Frásaí Gaeilge
Staff Celebrations
Board of Management
Epals
First Communion History
Confirmation History
Policies
Parent's Association
Multimedia
Art @ Scoil Phádraig
Junior Infants History
Frásaí Gaeilge Scoil Phádraig.


 1. Dia duit
 2. Dia is Muire duit
 3. Móra duit ar maidin
 4. Fáilte romhat
 5. Conas atá tú?
 6. Ar fheabhas
 7. Go h-uafásach
 8. Agus tú féin?
 9. Nach brea an lá é
 10. Nach uafásach an lá é
 11. Las/Much na sóilse
 12. Buíochas le Dia
 13. Dia linn
 14. Tá fadhb agam
 15. Cén t-am é?
 16. Gabh mo leithscéal.
 17. Tá sé ag cur báistí
 18. Tá Tomás ag seiteireacht.
 19. Rinne mé botún
 20. Bhí an múinteoir crosta/ar buile.
 21. Tá mé go h’iontach.
 22. Slán abhaile
 23. Céard a tharla?
 24. Is cuma liom.
 25. Go raibh maith agat
 26. Tá sé go h’ailainn
 27. Níl a fhios agam.
 28. B’fheidir go bhfuil, b’fheidir nach bhfuil.
 29. Tá mé sásta.
 30. Tá sé in am sip.
 31. Tóg go bog é.
 32. Bhí an bua againn.
 33. Tá mé cinnte.
 34. Mí adh
 35. Cuir an leabhar ar ais sa leabharlann
 36. Maith thú
 37. Ath mór.
 38. Tá suim agam
 39. Níl puinn suim agam
 40. Bhí Tomás ag pleidhcíocht
 41. Tá sé/sí ag cur isteach orm.
 42. Tá an ceart agat.
 43. Brostaigh ort.
 44. Tá sé deas bualadh leat
 45. Cabhair liom
 46. Rinne mé dearmad
 47. Tá an iomarca agam
 48. Tá mé cliste.
 49. Tús maith leath na h’oibre
 50. Éist do bhéal
 51. Tá fonn oibre orm
 52. Tá sé sin amaideach
 53. Tá mé ag smaoineamh
 54. Tá sár obair ar súil anseo
 55. Bí cúramach
 56. Tá/Níl an rang ag obair go dian
 57. Dúisigí
 58. Bhí rírá agus ruaille buaille sa seomra
 59. Leanaigí ar aghaidh leis an obair
 60. Ní aontaim leat
 61. Ní chreidim é.
 62. Tá sé dochreithe.
 63. Tá m’obair críochnaithe agam
 64. Tá clú agus cáil ar D.J. Carey
 65. Bhí an múinteoir as lathair inné
 66. Beidh an bua againn amárach.
 67. Ná bí ag cogarsnacht.
 68. Tá Tomás ag caint ráiméis.
 69. Tá go maith.
 70. Ní h’é lá na báistí lá na bpáistí
 71. Bhí an scannán thar barr.
 72. Ní thuigim an ceist.
 73. Bain trial as
 74. Tá sceitimíní athais orm
 75. Caithfidh mé fanacht isteach/dul amach
 76. Nollaig Shona duit.
 77. Athbhlian den scoth chugat.
 78. Bhí Tomás ag magadh fúm
 79. Tá sé sin ait.
 80. Tá an miléan ar Tomás
 81. Ná bac leis an múinteoir.
 82. Le cunamh Dé.
 83. Bail ó Dhia ar an obair.
 84. Tá boladh deas/uafásach anseo.
 85. Rinne mé an gaisce.
 86. Tá mé beagnach críochnaithe.
 87. Tá Tomás i dtroiblóid.
 88. Ná bí buartha.
 89. An t’e nach bhfuil láidir ní foláir dó/di bheith glic.
 90. Tháinig an múinteoir timpeall an chúinne
 91. Tabhair dom é sin
 92. Ní dhearna mise morán
 93. Tá sé ró-dhéanach.
 94. As go brách linn
 95. Is sainéolaí é an múinteoir.
 96. Tá conaí orm faoin tuath.
 97. Is maith liom an deireadh seachtaine.
 98. Tabhair dom an saicéad tharthála
 99. Bhí radharc iontach ón sliabh.
 100. Bhí mé ag rámhaíocht ar an bhfarraige.
 101. Lá arna mhárach
 102. Rachaimid ag siopadóireacht
 103. Níl tuairim dá laghad agam
 104. Feicfidh mé sibh ar ball
 105. Tá togha agus rogha rud sa siopa
 106. Tá plean agam
 107. Fág fúmsa é
 108. Bhí an múinteoir comh crosta le tiogar
 109. Bhí an teach comh sean leis na sleibhte.
 110. Bhí an bean comh ard le sioraf.
 111. Bhí an fear comh lag le h’uisce
 112. Bhí an luch comh ramhar le muc.
 113. Bhí an cailín comh láidir le capall.
 114. Bhí na páistí comh tinn le madraí
 115. Bhí an múinteoir comh tapaidh le giorria.
 116. Bhí an bríste comh dearg le fuil
 117. Bhí an teach comh glan le biorán
 118. Bhí an spéir comh dubh le gual.
 119. Bhí an uachtar reoite comh milis le mil.
 120. Bhí an tuaille comh bán le sneachta.
 121. Cuir díot go tapa.
 122. Bhí fonn oibre ar na páistí.
 123. Tá lúchair ar Tomás
 124. Glanfaidh mé an teach o bhun go barr.
 125. Níl aon tinteáin mar do thinteáin féin.
 126. Aithníonn ciaróg ciaróg eile.
 127. Ní thagann ciall róimh aois.
 128. Tá mé gortaithe.
 129. Tá mé i gcruacás.
 130. Ní dhéarna mé faic.
 131. Taispeáin  don an t’airgead.
 132. Tabhair aire duit féin
 133. D’imir an múinteoir cleas orm.
 134. Bíonn an fhirinne searbh.
 135. Ceart go leor.
 136. Bíonn gach tús lag.
 137. Is fuath liom an sneachta.
 138. Tá an aimsir nimhneach fuar.
 139. Táim spíonta
 140. Ar thaithin sé leat?
 141. Tá mé fiosrach/srónach.
 142. Rith sé amach ar nós na gaoithe.
 143. Bhí an t’adh libh.