Skip to main content

Scoil Phádraig, Ballyhale, County. Kilkenny

Cill Chainnigh agus Seamróga abú!! (056) 7768915 scoil@ballyhale.com Rolla No. 17628R

Home
School History
Calendar
Notice Board
Latest Photographs
About Ballyhale
History Project
About Us
Site Map
Contact Us
Sport
School Trips
Green Flag
Curriculum
Sports Day
World Book Day
Classes
Class Magazine
Iris Spoirt
Gaeilge
Frásaí Gaeilge
Staff Celebrations
Board of Management
Epals
First Communion History
Confirmation History
Policies
Parent's Association
Multimedia
Art @ Scoil Phádraig
Junior Infants History


Corn na Gaeilge


Tá Scoil Phádraig suite i mBaile hÉil ar an mbothar go bPort Láirge. Freastalaíonn aon chéad fiche cúig páistí ar an scoil. D'oscail an scoil nua i 1993 agus tá an sean scoil ann ó 1948. Na habhair scoile atá againn i Scoil Phádraig ná Gaeilge, Béarla, Máta, Stair, Ceol, Creideamh, Eolaiocht, Tír Eolaíocht, Filíocht, Corp Oideachais agus Ealaíon. Tá cúig seomra ranga sa scoil. Tá riomhaire i gach seomra ranga. Tá seachtar múinteoir sa scoil. Is feidir leat Corn na Gaeilge a bhuachaint i rang a cúig is a sé má labhríonn tú Gaeilge i rith an tseachtain.. Bhuaigh foireann iománaíocht na Scoil Corn Roinn B i 2006. Téann na páistí ag snámh go Cill Chainnigh gach Luan róimh Nollag. Tá iománaíocht agus camógaíocht á imirt ag gach dalta sa scoil. Tá an scoil pairteach le Scoil Glas ag athchursáil le chéile.

Tá traidisiún an láidir ag Scoil Phádraig leis an nGaeilge. Rinne Seosamh O Donnachda, iarr phríomh oide,  ard iarracht an Ghaeilge a chur chun cinn sa pharóiste. Tá suim faoi leith ag na daltaí sa Ghaeilge.  Búann an páiste a labhríonn an méid is mó Gaeilge sa tseachtain Corn na Gaeilge.  Déanann na daltaí an iarracht Gaeilge a úsáid istigh sa seomra ranga, amuigh sa chlós agus sa pháirc imeartha.